Lyssna
Dela
Kontakt

Grundläggande kurs i naturorienterade ämnen, inledande kurs

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturvetenskap har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som miljö, teknik och energiförsörjning. Kunskaperna har också betydelse för att den enskilda individen ska kunna göra medvetna val till exempel kring hälsa och som konsument. Med kunskaper inom det naturvetenskapliga området får individen redskap för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap för att verka och bidra till en hållbar utveckling.

Genom undervisningen i den grundläggande inledande kursen i naturorienterande ämnen ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö och samhälle,
  • reflektera över, diskutera och värdera val och handlingar i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv, utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv,
  • genomföra systematiska undersökningar i naturvetenskap, och
  • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och samhället.

Centralt innehåll

  • Kropp och hälsa
  • Miljö
  • Energi
  • Naturvetenskapliga metoder och arbetssätt

Skolverkets kursplan i grundläggande kurs i naturorienterade ämnen, inledande kurs. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100 poäng

Kurskod: GRNNOA2

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 33 - dag, Lärarledda lektioner med start vecka 48 - dag, Lärarledda lektioner med start vecka 10 - dag.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

15 juni 2020.

Kontakt