Lyssna
Dela
Kontakt

Svenska som andraspråk

Vi följer en kursbok och har ett prov efter varje kapitel. Grammatik tränas i samband med uppsatsskrivning. Efter diktamen, det har vi varje lektion, tränas grammatiken.

Ni läser kontinuerligt lättlästa böcker och berättar om dem för varandra i gruppen. Du kan söka den här kursen när du är klar med Sfi D.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Skolverkets kursplan i svenska som andraspråk. Pdf, 892.3 kB, öppnas i nytt fönster.

700 poäng

Kurskod: GRNSVA2

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 33 - dag, Lärarledda lektioner med start vecka 33 - kväll, Lärarledda lektioner med start vecka 48 - dag, Lärarledda lektioner med start vecka 48 - kväll, Lärarledda lektioner med start vecka 10 - dag.

Ansökan

Du kan bara söka till den kursstart som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

15 juni 2020.

Kontakt