Lyssna
Dela
Kontakt

Matematik 5

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 4.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Samband och förändring
  • Strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer.
  • Användning och lösning av differentialekvationer med digitala verktyg inom olika områden som är relevanta för karaktärsämnena.
 • Diskret matematik
  • Begreppet mängd, operationer på mängder, mängdlärans notationer och venndiagram.
  • Begreppet kongruens hos hela tal och kongruensräkning.
  • Begreppen permutation och kombination.
  • Metoder för beräkning av antalet kombinationer och permutationer samt motivering av metodernas giltighet.
  • Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem.
  • Begreppen rekursion och talföljd.
  • Induktionsbevis med konkreta exempel från till exempel talteoriområdet.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena som även fördjupar kunskaper om integraler och derivata. Matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i dessa situationer.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT05

Skolverkets kursplan i matematik 5 Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Studieperiod och sista ansökningsdag

Till studieperioder och sista ansökningsdag > Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se