Lyssna
Dela
Kontakt

Religionskunskap 2

Tittar på nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna. Religionens och livsåskådningarnas betydelse för människors identitet. Privatreligiositet och tolkning av den. Etiska begrepp och teorier.

Förkunskaper

Bygger på kursen Religionskunskap 1.

50 poäng

Kurskod: RELREL02

Skolverkets kursplan i religionskunskap 2 Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Ingen ny kursstart planerad den här perioden. Kontakta studie- och yrkesvägledare för planering av distansstudier..

Ansökan

Du kan bara söka till den kursstart som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för information om sista ansökningsdag hos NTI..

Kontakt