Lyssna
Dela
Kontakt
YHloggo

Underhållstekniker inom
automatiserad tillverkningsindustri
315 yhp

Vill du ha ett spännande och välbetalt arbete? Är du duktig på problemlösning och önskar ett kreativt och omväxlande
arbete? Studera till Underhållstekniker.

tomasklein

Är du duktig på problemlösning och önskar ett kreativt och omväxlande
arbete? Då ska du utbilda dig till underhållstekniker. Underhållstekniker
inom automatiserad tillverkningsindustri är en yrkeshögskoleutbildning
på 1,5 år som ger dig breda kunskaper bland annat elteknik, mekanik,
automation och underhållsplanering.

Utbildningsupplägg - nära samarbete med näringslivet

Utbildningen är 1,5 år och du kan välja om du vill läsa utbildningen i Gislaved eller Vetlanda. Utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med näringslivet, via föreläsningar, studiebesök och fältövningar. Cirka 25 procent av utbildningen är arbetsplatsförlagd (LIA) till ett företag inom branschen. Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet och kontakter som ofta leder till jobb direkt efter examen.

Ansökan

Ansökan öppen 16 januari - 14 maj

Länk till ansökan på yh-antagning.se>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kurser i utbildningen

Introduktionskurs, 10 poäng

Ellära för teoretisk B-behörighet, 45 poäng

Pneumatik och hydraulik, 20 poäng

Mekanik, material och tribologi, 45 poäng

LIA 1 (Lärande i arbete), 40 poäng

Automation och styrteknik, 40 poäng

Underhållsplanering, 35 poäng

Arbetsledning och kommunikation, 20 poäng

LIA 2 (Lärande i arbete), 40 poäng

Examensarbete, 20 poäng

Behörighetskrav

Behörig att antas till utbildningen är den som

  • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
    har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Observera att den grundläggande behörigheten inom yrkeshögksolan skiljer sig från högskolans. 

På Yrkeshögskolans hemsida kan du läsa mer om behörighetsregler, antagningskrav m.m.

Yrkeshögskolans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsfakta

Yrkeshögskolepoäng

315

Studieorter

Vetlanda eller Gislaved

Studietakt

Helfart, tre terminer

Antal platser

20 stycken

Studiefinansierng

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Förkunskaper och behörighet

Grundläggande behörighet

Ansökan

Öppen 16 januari - 14 maj

Sista kompletteringsdag 21 juni.

Länk till ansökan på yh-antagning.se>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen

Yrkeshögskoleexamen, Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri.

Utbildningsstart

Utbildningen startar hösten 2023

Kontakt

Sandra Gustafsson

Utbildningsledare
Telefon: 0383-577 42, 072-505 77 42
sandra.gustafsson@vetlanda.se

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se