Dela
Kontakt

Jag vill börja studera på Vetlanda Lärcentrum

Är du osäker på vad du vill studera, behörighet eller hur du kan finansiera dina studier? Vi hjälper dig!

Vilken typ av utbildning ska jag välja?

Kurser på grundskolenivå

Grundskolekurserna är för dig som helt eller delvis saknar utbildning från grundskolan.

Kurser på gymnasienivå

Gymnasiekurser är för dig som behöver komplettera kurser från gymnasiet för att nå en viss kompetens eller en viss behörighet.

Högskolekurser

Vetlanda Lärcentrum erbjuder ett antal fristående högskolekurser i samarbete med olika högskolor och universitet. Du träffar dina studiekamrater på Vetlanda Lärcentrum och deltar i föreläsningar via videokonferens.

Yrkesutbildningar på gymnasienivå

Yrkesutbildningar på gymnasienivå gör dig väl förberedd för yrkeslivet och innebär att du kan börja jobba i yrket direkt efter genomförd utbildning.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan innefattar kvalificerade yrkesutbildningar utformade efter arbetslivets behov. De ligger på eftergymnasial nivå, är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier.

Lärvux

Lärvux på Vetlanda Lärcentrum erbjuder utbildning för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och är minst 20 år.

Sfi - svenska för invandrare

Vetlanda Lärcentrum erbjuder kurser i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål.

Behörighet och urval

Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Tidigare om du slutfört en treårig gymnasieutbildning. Du kan också ha förutsättningar att följa undervisningen med hänsyn till tidigare studier och verksamhet.

Är du osäker på din behörighet – hör av dig så hjälper vi dig!

Extra stöd

För dig som behöver extra hjälp kan vi erbjuda en rad olika saker. Vi tittar på vad just du behöver och anpassar undervisningen efter dig. Här ser du ett urval av vad vi kan erbjuda:​

  • Inlästa läromedel
  • Personlig handledning av läraren
  • Muntliga prov
  • Längre tid vid provtillfället
  • Mindre grupper
  • Studieteknik

Prata med din lärare eller kontakta oss så berättar vi mer.

Högskoleprov

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen till högskolekurser eller högskoleutbildningar. Det ökar dina chanser att komma in på de flesta utbildningar.

Tips på förberedelser och testa tidigare prov Länk till annan webbplats.

Studera på annan ort

Jag bor i Vetlanda kommun och vill börja studera i en annan kommun

Du fyller i den aktuella skolans ansökningsblankett och lämnar sedan ansökan till Vetlanda Lärcentrum. Vi vill även ha in kopior på dina betyg tillsammans med din ansökan.

Studerande från annan kommun

Jag bor i en annan kommun och vill studera på Vetlanda Lärcentrum

Sökande från andra kommuner än Vetlanda måste ha ett godkännande från sin hemkommun för att ansökan ska behandlas. Du måste då fylla i en ansökan om interkommunal ersättning. Observera att sökande till yrkeshögskoleutbildningar inte behöver godkännande från sin hemkommun.

Studieekonomi

De flesta av våra utbildningar ger dig möjlighet att söka studiemedel från CSN Länk till annan webbplats. (Centrala studiestödsnämnden). Har du frågor kring detta, kontakta CSN.

Studieformer

Vi erbjuder studieformerna lärarledd undervisning eller närdistans. Oavsett studieform kommer du att arbeta med datorn via lärplattform.

Lärarledd undervisning

Du studerar tillsammans med andra under schemalagda lektioner, kontinuerligt, i Vetlanda. Den lärarledda undervisningen kan bara startas vid tillräckligt antal sökande. 

Närdistans

Du planerar, tillsammans med lärare, studierna efter dina önskemål. Du erbjuds individuell handledning i Vetlanda med möjlighet att träffa lärare vid överenskomna tillfällen. Största delen av utbildningen sker via lärplattform. Med hjälp av kurslitteratur, studie- och lärarhandledning arbetar du på egen hand.

Kontakt

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se

Emelie Carlsén Robertsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 51
emelie.carlsen-robertsson@vetlanda.se

Tilda Vide

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 65, 073-598 61 49
tilda.vide@vetlanda.se