Dela
Kontakt

När startar grundskolekurserna?

Här ser du när de olika grundskolekurserna startar hösten 2023 och våren 2024.

Du kan bara ansöka till den period som ligger närmast i tid.

Lärarledda lektioner, 15-veckorsperioder

Kurser

Vecka 32

Vecka 47

Vecka 10

Engelska delkurs 1–4, dag

x

x

x

Grundläggande kurs i
samhällsorienterande ämnen,
inledande kurs

x

x

x

Grundläggande kurs i
samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs

x

x

x

Historia grund

x

x


Religion grundx

Matematik delkurs 1–4, dag

x

x

x

Svenska som andraspråk,
delkurs 2–4, dag

x

x

x

Närdistans med handledning – kvällstid

Kurser


Vecka 32


Vecka 40


Vecka 47


Vecka 2

Vecka 10

Vecka 15


Samhällskunskap grund, kväll,

x

x

x

x

x


Svenska som andraspråk,
delkurs 2–4, kväll

x

x

x

x

x


Engelska grund

x

x

x

x

x


Matematik delkurs 1-4


x

x
Kontakt

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se

Emelie Carlsén Robertsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 51
emelie.carlsen-robertsson@vetlanda.se

Tilda Vide

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 65, 073-598 61 49
tilda.vide@vetlanda.se