Lyssna
Dela
Kontakt

När startar de olika grundskolekurserna?

Här ser du när de olika grundskolekurserna startar hösten 2023 och våren 2024.

Du kan bara ansöka till den period som ligger närmast i tid.

 

Lärarledda lektioner, 15-veckorsperioder

Kurser

Vecka 32

Vecka 47

Vecka 10

Engelska delkurs 1–4, dag

x

x

x

Grundläggande kurs i
samhällsorienterande ämnen,
inledande kurs

x

x

x

Grundläggande kurs i
samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs

x

x

x

Historia grund

x

x


Religion grundx

Matematik delkurs 1–4, dag

x

x

x

Svenska som andraspråk,
delkurs 2–4, dag

x

x

x

Närdistans med handledning – kvällstid

Kurser


V 32


V 39


V 47


V 2

V 10

V 15


Samhällskunskap grund, kväll,

x

x

x

x

x


Svenska som andraspråk,
delkurs 2–4, kväll

x

x

x

x

x


Engelska grund

x

x

x

x

x


Kontakt

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se

Emelie Carlsén Robertsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 51
emelie.carlsen-robertsson@vetlanda.se