Dela
Kontakt

Utbildningar på Vetlanda Lärcentrum

På Vetlanda Lärcentrum kan du läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå, hela gymnasieutbildningar, yrkeshögskola, fristående högskolekurser, särskild utbildning för vuxna (lärvux) och svenska för invandrare (sfi).

Välj den utbildningstyp som intresserar dig:

Grundskolekurser
Gymnasiekurser
Högskoleutbildningar
Yrkesutbildningar på gymnasienivå
Yrkeshögskoleutbildningar
Lärvux-kurser
Sfi - svenska för invandrare
Kurser på heldistans

Grundskolekurser

 • Biologi
  Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
 • Engelska - Nationell delkurs 1
  Målet med de fyra delkurserna i engelska är att du, när du är klar med delkurs 4, ska ha de kunskaper som man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa engelska på gymnasienivå.
 • Engelska - Nationell delkurs 2
  Målet med de fyra delkurserna i engelska är att du, när du är klar med delkurs 4, ska ha de kunskaper man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa engelska på gymnasienivå.
 • Engelska - Nationell delkurs 3
  Målet med de fyra delkurserna i engelska är att du, när du är klar med delkurs 4, ska ha de kunskaper man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa engelska på gymnasienivå.
 • Engelska - Nationell delkurs 4
  Målet med de fyra delkurserna i engelska är att du, när du är klar med delkurs 4, ska ha de kunskaper man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa engelska på gymnasienivå.
 • Fysik
  Undervisningen i ämnet fysik syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
 • Geografi
  En kurs för dig som inte har läst geografi i Sverige innan eller vill friska upp dina kunskaper från grundskolan. Den är också bra för dig som vill bredda dina svenskkunskaper.
 • Grundläggande kurs i naturorienterade ämnen, inled...
  Med kunskaper inom det naturvetenskapliga området får individen redskap för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap för att verka och bidra till en hållbar utveckling.
 • Grundläggande kurs i natur­orienterade ämnen, fort...
  Med kunskaper inom det naturvetenskapliga området får individen redskap för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap för att verka och bidra till en hållbar utveckling.
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, f...
  Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger individen verktyg att delta i samhällslivet, att påverka sin livssituation och att bidra till samhällets utveckling. Dessa kunskaper är särskilt betydels...
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, i...
  Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger individen verktyg att delta i samhällslivet, att påverka sin livssituation och att bidra till samhällets utveckling. Dessa kunskaper är särskilt betydels...
 • Historia
  Kursen är för dig som inte har läst historia i Sverige innan eller vill friska upp dina kunskaper från grundskolan. Är också bra för dig som vill bredda dina svenskkunskaper.
 • Kemi
  Undervisningen i ämnet kemi syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
 • Matematik - Nationell delkurs 1
  Målet med kurserna i matematik är att du, när du är klar med delkurs 4, ska ha de kunskaper man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa matematik på gymnasienivå.
 • Matematik - Nationell delkurs 2
  Målet med kurserna i matematik är att du, när du är klar med delkurs 4, ska ha de kunskaper man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa matematik på gymnasienivå.
 • Matematik - Nationell delkurs 3
  Målet med kurserna i matematik är att du, när du är klar med delkurs 4, ska ha de kunskaper man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa matematik på gymnasienivå.
 • Matematik - Nationell delkurs 4
  Målet med kurserna i matematik är att du, när du är klar med delkurs 4, ska ha de kunskaper man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa matematik på gymnasienivå.
 • Religionskunskap
  För dig som inte har läst religionskunskap i Sverige innan eller vill friska upp dina kunskaper från grundskolan. Kursen är också bra för dig som vill bredda dina svenskkunskaper.
 • Samhällskunskap
  Kursen vänder sig till dig som inte har läst samhällskunskap i Sverige innan eller vill friska upp dina kunskaper från grundskolan. Den är också lämplig för dig som vill bredda dina svenskkunskaper.
 • Svenska - Nationell delkurs 1
  Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och...
 • Svenska - Nationell delkurs 2
  Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och...
 • Svenska - Nationell delkurs 3
  Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och...
 • Svenska - Nationell delkurs 4
  Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och...
 • Svenska som andraspråk
  Nationell delkurs 2

  Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och...
 • Svenska som andraspråk
  Nationell delkurs 3

  Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och...
 • Svenska som andraspråk
  Nationell delkurs 4

  Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och...

Högskoleutbildningar

 • AI kortkurs Cirkulär ekonomi
  Funderar du över vad en cirkulär ekonomi innebär och hur den påverkar dig som privatperson och i ditt yrkesliv?Då ska du ta del av den här korta grundkursen, som bygger på kunskaper och erfarenheter f...
 • Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp
  Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar i fritidshem eller kan tänka dig att arbeta i fritidshem. I kursen behandlas lärarens uppdrag, fritidshemmets och skolans roll, värdegrundsarbete, de...
 • AI kortkurs Grunderna i AI
  Kursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens.
  Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som hur sökning och maskininlärning fungerar samt kon...

 • Grundlärare i fritidshem – erfarenhets­baserad, 180 hp
  Ta steget och bli behörig grundlärare mot fritidshem med studier på hemmaplan på Vetlanda Lärcentrum.
 • Hållbart ledarskap i kris och förändring, 7,5 hp
  Har du läst Ledarskap 7,5 hp från Högskolan i Halmstad? Nu har du möjlighet att fördjupa dig i ämnet. Med start redan i vår erbjuder vi Hållbart ledarskap i kris och förändring.
 • Konflikter och konflikthantering, 7,5 hp
  Kursen konflikter och konflikthantering vänder sig till dig som är intresserad av människors beteende och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett allmänmänskligt.
 • Kurser för yrkesverksamma i kunskaps­intensiv och innovativ produktions­utveckling
  Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder spännande kurser på distans inom produktionsutveckling.Utveckla dig själv och ditt företag!
 • Ledarskap, 7,5 hp
  Är du nyfiken på ledarskap, kommunikation och konflikthantering? På den här kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper om det.
 • AI kortkurs Miljö, klimat och hälsa
  Kursen ger en fördjupad förståelse för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens...

Yrkesutbildningar på gymnasienivå

 • Florist Automatiserad husproduktion
  I Jönköpings län finns ett stort antal industriella husproducenter där majoriteten går mot en mer automatiserad tillverkning vilket ställer nya krav på framtidens medarbetare. Vetlanda Lärcentrum och ...
 • Florist Florist
  På utbildningen varvas praktiskt ateljéarbete med teoretiska kurser. Det är en kreativ utbildning där programmets målsättning är att ge grundläggande yrkeskunskaper inom hantverk.
 • Programmerar Industri Påbyggnad - Verktygsteknik
  Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina yrkeskunskaper för att arbeta inom industrin, mot verktygstillverkning.
 • Kock Kockutbildning
  Kockutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete inom olika typer av restauranger och storhushåll. Gästen står i centrum och känslan för service går som en röd tråd genom utbildningen.

 • Blodtryck Vård och omsorg
  Vård- och omsorgsutbildningen karaktäriseras av kunskaper om människan ur biologiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv och omfattar människans hela livsförlopp.

Yrkeshögskoleutbildning

Lärvux-kurser

 • Lärvux - komvux som anpassad utbildning
  Lärvux är komvux som anpassad utbildning. Det finns kurser på grundläggande nivå som motsvarar den anpassade grundskolan, på gymnasial nivå som motsvarar anpassad gymnasieskola samt orienteringskurser...

Sfi - svenska för invandrare

 • Samhällsorientering för nyanlända och invandrare
  Du som är nyanländ flykting eller invandrare med etableringsplan från Arbets­för­medlingen, får utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Utbildningen heter samhälls­orientering.
 • Svenska för invandrare
  Utbildning i svenska för invandrare ger grundläggande kunskaper i det svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Utbildningen utgår från dina förutsättningar och mål och finns på olik...
 • Svenska för invandrare på närdistans
  Du kan läsa svenska för invandrare via närdistans. Det innebär att du studerar på egen hand, enligt en individuell planering. Du har obligatoriska fysiska träffar på skolan en gång per vecka. Dessutom...

Kurser på heldistans

 • Kurser på heldistans
  Om Vetlanda Lärcentrum inte kan erbjuda den kurs som du söker, finns det möjlighet att läsa den på heldistans om kursen omfattas av rätten till Komvux på grundläggande och gymnasial nivå. Om kursen in...
Våra yrkesutbildningar medfinansieras av Europeiska Unionen.

Våra yrkesutbildningar medfinansieras av Europeiska Unionen.