Dela
Kontakt

Matematik - Nationell delkurs 3

Målet med kurserna i matematik är att du, när du är klar med delkurs 4, ska ha de kunskaper man har när man slutar högstadiet och ska börja läsa matematik på gymnasienivå.

Syfte

Matematik är ett varierat ämne med många olika avsnitt som du har nytta av i vardagen. Om du är duktig på exempelvis procenträkning behöver du inte lägga mycket övning på det utan går vidare till ett avsnitt som du har svårigheter med.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen i kursen matematik ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier, frågeställningar och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Geometri
 • Statistik och sannolikhet
 • Samband och förändringar
 • Problemlösning

Skolverkets kursplan i matematik - nationell delkurs 3 Länk till annan webbplats.

200 poäng

Kurskod: GRNMATC

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Studieperioder och sista ansökningsdag Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Lennart Nordqvist

Lärare 7-9
Telefon: 0383-577 41
lennart.nordqvist@vetlanda.se