Dela
Kontakt

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs

Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger individen verktyg att delta i samhällslivet, att påverka sin livssituation och att bidra till samhällets utveckling. Dessa kunskaper är särskilt betydelsefulla i en komplex samtid som präglas av snabb utvecklingstakt, globalisering och mångfald.

I alla tider har människor försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor, både de sociala sammanhang de ingår i samt hur det förflutna påverkar livet idag och de val som görs inför framtiden.

Genom undervisningen i den grundläggande fortsättningskursen i samhällsorienterande ämnen ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen organiseras, fungerar och förändras samt hur individer och grupper samverkar,
 • använda en geografisk referensram samt reflektera över samspelet mellan människa, natur och samhälle,
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • analysera religioner och livsåskådningar och hur de påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • söka, analysera och kritiskt granska information från olika källor samt uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, samt
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

 • Individer, gemenskap och livsmiljöer
 • Information och kommunikation
 • Rättigheter och rättskipning
 • Samhällsresurser och fördelning
 • Beslutsfattande och politiska idéer
 • Etik religion och samhälle
 • Historiska sammanhang och begrepp

Skolverkets kursplan i grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs Länk till annan webbplats.

200 poäng

Kurskod: GRNSOB2

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Kontakt

Lasse Bergdalen

Lärare 7-9
Telefon: 0383-966 73, 070-638 80 37
lasse.bergdalen@vetlanda.se