Dela
Kontakt

Svenska - Nationell delkurs 1

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte

Undervisningen i kursen svenska på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven få tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Det innebär att eleven genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Genom undervisningen i kursen ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • Läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften
  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • Söka information från olika källor och värdera innehållet

Centralt innehåll

  • Läsa och skriva
  • Tala, lyssna och samtala
  • Sakprosatexter och berättande texter
  • Språkbruk
  • Informationssökning och källkritik

Skolverkets kursplan i svenska - nationell delkurs 1. Länk till annan webbplats.

100 poäng

Kurskod: GRNSVEA

Studieperiod

Ingen ny kursstart planerad på Vetlanda Lärcentrum. Kontakta studie- och yrkesvägledare för planering av distansstudier.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för information om sista ansökningsdag hos NTI.

Kontakt

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se

Sara Rosén

Studie o yrkesvägledare
sara.rosen@vetlanda.se

Maria Jarméus

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 65, 073-598 61 49
maria.jarmeus@vetlanda.se