Dela
Kontakt

Grundläggande kurs i natur­orienterade ämnen, fortsätt­nings­kurs

Med kunskaper inom det naturvetenskapliga området får individen redskap för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap för att verka och bidra till en hållbar utveckling.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturvetenskap har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som miljö, teknik och energiförsörjning. Kunskaperna har också betydelse för att den enskilda individen ska kunna göra medvetna val till exempel kring hälsa och som konsument.

Genom undervisningen i fortsättningskursen i natur­orienterande ämnen ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och samhället,
  • använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö och samhälle,
  • reflektera över, diskutera och värdera val och handlingar i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, och
  • genomföra systematiska undersökningar i naturvetenskap.

Centralt innehåll

  • Kropp och hälsa
  • Miljö
  • Energi
  • Naturvetenskapliga metoder och arbetssätt

Skolverkets kursplan i fortsättningskurs i naturorienterade ämnen, fortsättningskurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

200 poäng

Kurskod: GRNNOB2

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för information om sista ansökningsdag hos NTI.

Kontakt