Dela
Kontakt

Matematik 1a

Förkunskaper

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen ska
ingå i samtliga yrkesprogram.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom
   vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel
   formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer.
 • Geometri
  • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel
   ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
  • Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.
  • Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för
   karaktärsämnena.
  • Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för
   karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
 • Samband och förändring
  • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  • Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.
  • Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar,
   mätningar och konstruktioner.
  • Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.
 • Sannolikhet och statistik
  • Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur
   statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.
  • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och
   tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT01a

Skolverkets kursplan i matematik 1a Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Studieperiod och sista ansökningsdag

Till studieperioder och sista ansökningsdag > Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se