Dela
Kontakt

Matematik 1b

Förkunskaper

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen ska ingå i
ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och
samhällsvetenskapsprogrammet.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.
  • Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg.
  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler.
  • Begreppet linjär olikhet.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer.
 • Geometri
  • Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer av
   figurer i planet samt symmetriers förekomst i naturen och i konst från olika kulturer.
  • Representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt.
  • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive
   implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i
   vardagliga sammanhang och inom olika ämnesområden.
  • Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med
   Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma.
 • Samband och förändring
  • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  • Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.
  • Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner och potens- och exponentialfunktioner.
  • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning,
   funktionsuttryck, tabeller och grafer.
  • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.
 • Sannolikhet och statistik
  • Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.
  • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och
   tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT01b

Skolverkets kursplan i matematik 1b Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Studieperiod och sista ansökningsdag

Till studieperioder och sista ansökningsdag > Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se