Dela
Kontakt

Matematik 2a

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 1a, 1b eller 1c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Metoder för beräkningar vid budgetering.
  • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
  • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer
   kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
  • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
  • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
   Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och
   andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
  • Lösning av exponentialekvationer genom prövning och grafiska metoder.
 • Geometri
  • Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier.
  • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive
   implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang.
 • Samband och förändring
  • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och
   egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och
   exponentialfunktioner.
  • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning,
   funktionsuttryck, tabeller och grafer.
  • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, utan och med digitala verktyg.
  • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.
 • Sannolikhet och statistik
  • Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.
  • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT02a

Skolverkets kursplan i matematik 2a Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Studieperiod och sista ansökningsdag

Till studieperioder och sista ansökningsdag > Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se