Dela
Kontakt

Matematik 2b

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 1a, 1b eller 1c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
  • Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
  • Metoder för beräkningar vid budgetering.
  • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  • Begreppet linjärt ekvationssystem.
  • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med
   ekvationslösning.
  • Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och
   andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
 • Geometri
  • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
 • Samband och förändring
  • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
  • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.
 • Sannolikhet och statistik
  • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys.
  • Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet.
  • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive
   standardavvikelse.
  • Egenskaper hos normalfördelat material.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT02b

Skolverkets kursplan i matematik 2b Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Studieperiod och sista ansökningsdag

Till studieperioder och sista ansökningsdag > Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se