Dela
Kontakt

Matematik 2c

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 1a, 1b eller 1c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
  • Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna.
   Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrerings- och konjugatregeln.
  • Begreppet linjärt ekvationssystem.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal.
  • Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
 • Geometri
  • Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk
   geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
 • Samband och förändring
  • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
  • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.
 • Sannolikhet och statistik
  • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från
   undersökningar inklusive regressionsanalys.
  • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.
  • Egenskaper hos normalfördelat material.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT02c

Skolverkets kursplan i matematik 2c Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 15.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för information om sista ansökningsdag hos NTI..

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se