Dela
Kontakt

Matematik 3b

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 2a, 2b eller 2c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Algebra
  • Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av
   aritmetikens lagar till hantering av dessa begrepp.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad.
 • Samband och förändring
  • Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering i
   tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
  • Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet
   gränsvärde.
  • Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad.
  • Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
  • Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och
   exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
  • Introduktion av talet e och dess egenskaper.
  • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion.
  • Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem
   inklusive teckenstudium och andraderivatan.
  • Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
  • Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
  • Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för
   karaktärsämnena.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT03b

Skolverkets kursplan i matematik 3b Länk till annan webbplats.

Studieperiod

Lärarledda lektioner med start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 10, Närdistans kväll med handledning, start vecka 15.

Ansökan

Du kan bara söka till den kursstart som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för information om sista ansökningsdag hos NTI..

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se