Dela
Kontakt

Matematik 3c

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 2a, 2b eller 2c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Aritmetik, algebra och geometri
  • Begreppet absolutbelopp.
  • Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av
   aritmetikens lagar för hantering av dessa begrepp.
  • Egenskaper hos cirkelns ekvation och enhetscirkeln för att definiera
   trigonometriska begrepp.
  • Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig
   triangel.
 • Samband och förändring
  • Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet
   gränsvärde.
  • Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad.
  • Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
   Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och
   exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
  • Introduktion av talet e och dess egenskaper.
  • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion.
  • Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem
   inklusive teckenstudium och andraderivatan.
  • Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
  • Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
  • Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för
   karaktärsämnena.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT03c

Skolverkets kursplan i matematik 3c Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Studieperiod och sista ansökningsdag

Till studieperioder och sista ansökningsdag > Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se