Dela
Kontakt

Samhällskunskap 1b

Kursen innehåller grundläggande medborgarkunskaper demokrati och diktatur. Vi pratar om våra grundläggande regler för hur Sverige styrs på central, regional och lokal nivå och även andra utländska politiska system fungerar.

Förkunskaper : Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Beskrivning

Kursen innehåller grundläggande medborgarkunskaper demokrati och diktatur. Vi pratar om våra grundläggande regler för hur Sverige styrs på central, regional och lokal nivå och även andra utländska politiska system fungerar. Du får kunskaper om EU och EMU, grundläggande juridik, såväl i vardagslivet som i arbetslivet. Vi tar också upp samhällets ekonomi och politik, nationellt och internationellt, mediakunskap och hur vi uppnår ett hållbart samhälle.

  • Demokrati och politik.
  • Samhällsekonomi och privatekonomi.
  • Massmediers och informationsteknikens roll.
  • Mänskliga fri och rättigheter.
  • Gruppers och individers identitet och livsvillkor.

100 poäng

Kurskod: SAMSAM01b

Skolverkets kursplan i samhällskunskap 1b Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för information om sista ansökningsdag hos NTI.

Kontakt

Lars Gunnar Pahlm

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-966 78
lars-gunnar.pahlm@vetlanda.se