Dela
Kontakt

Naturkunskap 1a1

Begrepp i kursen är hållbar utveckling, naturvetenskapliga aspekter och arbetsmetoder samt ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll

  • Frågor om hållbar utveckling; energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemets bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
  • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeeleser i omvärlden under prövning.
  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

50 poäng

Kurskod: NAKNAK01a1

Skolverkets kursplan i naturkunskap 1a1 Länk till annan webbplats.

Möjlighet finns att låna kursbok.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Kontakt

Roland Westring

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-976 02
Roland.Westring@vetlanda.se