Dela
Kontakt

Matematik 4

Förkunskaper

Bygger på kursen Matematik 3b eller 3c.

Beskrivning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Aritmetik, algebra och geometri
  • Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form.
  • Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor.
   Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal.
  • Användning och bevis av de Moivres formel.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen.
  • Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av
   trigonometriska formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler.
  • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer.
  • Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri.
 • Samband och förändring
  • Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion.
  • Skissning av grafer och tillhörande asymptoter.
  • Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska,
   logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner.
  • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan digitala verktyg, inklusive beräkningar av storheter och
   sannolikhetsfördelning.
  • Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
 • Problemlösning
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
  • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

100 poäng

Kurskod: MATMAT04

Skolverkets kursplan i matematik 4 Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Studieperiod och sista ansökningsdag

Till studieperioder och sista ansökningsdag > Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Michael Samuelsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 072-526 04 12
Michael.Samuelsson@vetlanda.se