Dela
Kontakt

Fysik 1a

Du utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder.

Förkunskaper

Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

Beskrivning

Du utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Du kommer även att få kunskap om fysikens olika tillämpningar inom till exempel teknik, medicin och hållbar utveckling och därigenom förståelse av fysikens betydelse i samhället. Genom undervisningen ges du möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. Undervisningen ska även bidra till att du, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

Ur innehållet:

  • Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  • Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
  • Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
  • Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

150 poäng

Kurskod: FYSFYS01a

Skolverkets kursplan i fysik 1a Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för information om sista ansökningsdag hos NTI.

Kontakt

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se

Sara Rosén

Studie o yrkesvägledare
sara.rosen@vetlanda.se

Maria Jarméus

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 65, 073-598 61 49
maria.jarmeus@vetlanda.se