Dela
Kontakt

Fysik 2

Undervisningen i ämnet fysik syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder.

Förkunskaper

Bygger på kursen Fysik 1a eller kursen Fysik 1b2.

Beskrivning

Undervisningen i ämnet fysik syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den bidrar till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom till exempel teknik, medicin och hållbar utveckling och därigenom förståelse av fysikens betydelse i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett Naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld.

Undervisningen innefattar naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, planera och utföra observationer och experiment samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. Eleverna ges möjlighet att analysera och lösa problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller, såväl med som utan matematik.

Ur innehållet:

  • Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  • Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
  • Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
  • Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

100 poäng

Kurskod: FYSFYS02

Skolverkets kursplan i fysik 2 Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du kan bara söka till den studieperiod som ligger närmast i tid.

Sista ansökningsdag

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för information om sista ansökningsdag hos NTI.

Kontakt

Anna Aronsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 52, 072-144 00 84
Anna.Aronsson@vetlanda.se

Sara Rosén

Studie o yrkesvägledare
sara.rosen@vetlanda.se

Maria Jarméus

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 65, 073-598 61 49
maria.jarmeus@vetlanda.se