Dela
Kontakt

Produktionstekniker med inriktning hållbar industri
310 Yhp

Utbildningen som ger dig kompetens att arbeta inom hela tillverkningsindustrin!

Produktionstekniker

Produktionstekniker är en yrkesgrupp inom tillverkningsindustrin. De är ofta specialiserade inom ett specifikt område såsom svarvning, svetsning, gjutning, skärande bearbetning eller 3D-utskrift. De kan arbeta inom många olika branscher som till exempel fordonsindustrin, elektronikindustrin, metallindustrin, livsmedelsindustrin med flera.

Utbildningen lär dig att säkerställa en effektiv, lönsam och hållbar produktion. Du kommer arbeta med att optimera produktionsprocesser och maskiner för att maximera produktionen och minimera kostnaderna. Vidare kommer du även att utveckla nya produktionsmetoder och en ständig förbättring av produkters kvalitet.

Under utbildningen erhåller du kunskaper:

  • om CAD och ritningsläsning, kunskap om överföring av koder till maskiner
  • om konstruktionsprocessen samt konstruera sammanställningar i 3D med beaktande av konstruktionsvillkor
  • om bearbetning och materiallära samt hur tillverkningsprocessen och val av olika material påverkar miljön ur ett hållbarhetsperspektiv
  • för att skriva arbets- och tillverkningsinstruktioner samt ta fram produktionsunderlag för operatörer och övrig personal
  • om hur förbättringsarbete fungerar i både teori och praktik samt hur man beräknar vinst på olika förbättringar både gällande ekonomi och hållbarhet

Ansökan

Ansökningsperiod: 1 februari till 19 maj 2024

- ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN!

Ansök till Produktionstekniker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsupplägg i nära samarbete med näringslivet

Utbildningen är framtagen i nära samverkan med företagen med syftet att ge den kompetens som näringslivet efterfrågar.

De lärarledda studierna bedrivs på plats i Vetlanda men delkursen Lärande i arbete (LIA) och vissa case kan komma att förläggas på företag på annan ort.

Kurser:

Arbetsmiljö och ergonomi 15 Yhp

Bearbetningsteknik och materiallära 20 Yhp

Beredning och tillverkningsinstruktioner 20 Yhp

Examensarbete 20 Yhp

Hållbar produktion 15 Yhp

Hållbar produktionsekonomi 15 Yhp

LIA 1 40 Yhp

LIA 2 40 Yhp

Maskindirektiv och riskbedömning 20 Yhp

Produktionsflöde och layout 15 Yhp

Projektledning och ledarskap 20 Yhp

Ritningsläsning CAD/CAM 40 Yhp

Ständiga förbättringar 30 Yhp

Möjlighet till omställningsstudiestöd

Information om hur du ansöker samt om du uppfyller de grundläggande villkoren för omställningsstudiestödet.
Så ansöker du om omställningsstudiestöd - CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om utbildningen

Yrkeshögskolapoäng: 310 Yhp (1,5 år)

Studieort: Vetlanda

Studietakt: Heltid, 3 terminer

Antal platser: 20

Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

Utbildningsstart: Augusti 2024

Förkunskaper och behörighet: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan samt 1 års yrkeserfarenhet inom tillverkningsindustrin eller har läst någon av följande kurser:Mekatronik 1, Produktionskunskap 1, Teknik 1

Ansökan

Ansökan är öppen under perioden 1 februari -19 maj 2024

- ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN!

Ansök till Produktionstekniker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Urval:

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på ett särskilt prov

Kontakt

Sandra Gustafsson

Utbildningsledare
Telefon: 0383-577 42, 072-505 77 42
sandra.gustafsson@vetlanda.se

Liselott Ferrada Andersson

Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0383-966 77
liselott.ferrada-andersson@vetlanda.se