Dela
Kontakt

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen karaktäriseras av kunskaper om människan ur biologiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv och omfattar människans hela livsförlopp.

Blodtryck

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom flera olika områden som till exempel hälso- och sjukvård, äldreomsorg, personlig assistent, psykiatri eller funktionshinderomsorgen.

Vårdarbetet innebär schemalagda arbetstider med kvälls- och helgarbete. Ett hygieniskt krav är att kunna ha kortärmad klädsel. Körkort är viktigt för att ha möjlighet till anställning inom vård och omsorg.

 

Fakta om utbildningen vård och omsorg

Vid heltidsstudier är utbildningen på tre terminer, men kan variera beroende på din studietakt och dina förkunskaper. Vid kursstarten utarbetar vi en individuell kursplanering som bygger på dina erfarenheter och syftet med dina studier.

Vård- och omsorgsutbildningen omfattar femton kurser. Varje kurs har kursmål och betygskriterier utarbetade av Skolverket. Till varje kurs följer en studiehandledning.

Till vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som är på heltid, kvällar och helger kan förekomma. APL-platserna finns inom vård och omsorg i hela Vetlanda kommun och närliggande kommuner samt inom Hälso- och sjukvården i kommunen eller Region Jönköpings län.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

  • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
  • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
  • kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
  • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
  • kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
  • förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
  • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
  • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Studieform

Vi erbjuder studieformerna lärarledd undervisning i klass och fristående kurser.

Den lärarledda undervisningen kan bara startas vid tillräckligt antal sökande. Utbildningen är på heltid och undervisningen bedrivs i klass med schemalagda lektioner. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) förekommer i vissa kurser.

I fristående kurser planerar vi tillsammans dina studier. Du erbjuds individuell handledning med möjlighet att träffa lärare vid överenskomna tillfällen. Med hjälp av kurslitteratur, studie- och lärarhandledning arbetar du på egen hand. Vissa moment kräver obligatoriskt deltagande på plats vid Vetlanda Lärcentrum, till exempel första hjälpen eller andra praktiska övningar. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) förekommer i vissa kurser.

Certifierat vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité.

Vetlanda Lärcentrum är certifierad Vård- och omsorgscollege. Detta innebär att du som elev har möjlighet till diplomering vid avslutad utbildning, att utbildningen är relevant genom arbetslivets medverkan samt att praktiken sker med hjälp av kvalificerade handledare.

Rekommenderade förkunskaper

Nioårig grundskola eller motsvarande samt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1.

Fristående kurser

I Vård- och omsorgsutbildningens kurser ingår APL(praktik).
Flera av kurserna studeras sammanhängande för att APL-målen ska uppfyllas.

Vänd dig till studie- och yrkesvägledarna, eller vårdlärarna, för ytterligare information.

Kurser i vård och omsorgsutbildningen


Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård- och omsorg specialisering

100

Kontakt

Anette Sigfridsson

Förstelärare Gymnasium
Telefon: 0383-976 09
Anette.Sigfridsson@vetlanda.se

Helena Ejdelius

Lärare gy yrkesämnen
Telefon: 0383-976 09
Helena.Ejdelius@vetlanda.se