Dela
Kontakt

Florist

På utbildningen varvas praktiskt ateljéarbete med teoretiska kurser. Det är en kreativ utbildning där programmets målsättning är att ge grundläggande yrkeskunskaper inom hantverk.

Florist

Vid kursstarten utarbetar vi en individuell studieplan som bygger på dina tidigare erfarenheter, utbildningar och syftet med dina studier. Du studerar tillsammans med andra under schemalagda lektioner, kontinuerligt ledda av en lärare.

Floristutbildningen sker i samarbete med Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Under utbildningstiden får du möjlighet att lära dig mycket inom formgivning, material och arbetstekniker. Tyngdpunkten ligger på hantverksmässig framställning från idé till färdig produkt där färg och form har stort utrymme.

Entreprenörskap och kontakter med arbetslivet är viktiga delar i utbildningen. Du kommer att ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningen, där du följer en egen handledare. Du har inflytande över placering av APL-plats.

Gemenskap, samarbete och respekt är byggstenar i vårt gemensamma arbete för att skapa en inspirerande och trivsam utbildningsmiljö eftersom vi integrerar alla årskurser. Egna initiativ och inflytande skapar goda förutsättningar för lärande och personlig utveckling.

Som florist kan du arbeta i blomsterhandel, handelsträdgård eller annat service­inriktat försäljnings­arbete. Utbildningen ger en bra grund för vidare studier inom floristområdet.

Inriktning/profil

På Njudungsgymnasiets floristutbildning får du lära dig grunderna i blomster­binderi för olika tillfällen och högtider.

Utbildningens längd/poäng

Utbildningen är på två terminer och omfattar 1 000 gymnasiepoäng.

Rekommenderade förkunskaper

Nioårig grundskola eller motsvarande.

Kurser i utbildningen

Florist 1, 200 poäng

Florist 2, 200 poäng

Florist 3, 200 poäng

Hantverk introduktion, 200 poäng

Material och miljö, 100 poäng

Tradition och utveckling, 100 poäng

Kontakt

Kristin Elamsson

Lärare gy yrkesämnen
Telefon: 0383-975 24
kristin.elamsson@vetlanda.se

Maria Jarméus

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-976 65, 073-598 61 49
maria.jarmeus@vetlanda.se